دلنوشته های عاشقانه

loading...

الهه فاخته

دلنوشته های عاشقانه, دلنوشته های عاشقانه جدید,دلنوشته عاشقانه، جملات عاشقانه و رمانتیک، عکس عاشقانه، شعر و اشعار عاشقانه و زیبا برای یار را در سایت رسمی الهه فاخته بخوانید .این دلنوشته ها شماری گذاری

جستجو در سایت الهه فاخته
جستجو در سایت الهه فاخته


در اين سایت
الهه فاخته بازدید : 25 دوشنبه 13 ارديبهشت 1400 نظرات ()

دلنوشته عاشقانه

عشق قدیمی من

امشب، باد خنکی را حس کردم که مهمان ناخوانده اتاق کوچک من شده است.
بلند شدم، لای پنجره باز است
بازترش کردم، بوی چوب باران خورده، سرمستم کرد.
اندکی بعد، خواستم پنجره را ببندم که دیدم دوکبوتر روی کانال کولر، در سیاهیِ خیس باران خورده،  آرام خوابیده اند
چه سکوتی اینجاست! حتی میتوانم صدای نفس هایم را بشمارم. من هم سکوت کرده ام.
راستش... کمی حسادتم شد به این جفتِ کبوتر و بعد، به خودم آمدم و برایشان دعای خوشبختی کردم.
میگویند وقتی برای همه دعا کنی،  قدرت دعایت بیشتر میشود.. اگر خودخواهی نباشد این روزها همه را دعا میکنم تا روزی بتوانم برای خودم و تو دعا کنم... باشد که مستجاب شود
به خود میگفتم مگر میشود یک ماه، اینقدر زیبا باشد
پراز باران، پر از قاصدک، پر از رنگ، پر از عطر....
یادم آمد به آن میگویند.. اردی... بهشت!!
آه... دلم هورری ریخت
حیف، حیف این روزهای بهشتی که تو کنارم نیستی!
پدرت میگفت اگر عشق، واقعی باشد حتی نفرت هم آن را خاموش نمیکند
پدرت میگفت اگر خودت را عاشق میدانی، بیخیال دل شکسته ات شو.. ادامه بده.. و آنقدر بگو.. و آنقدر بگو تا... بالاخره بشنود
گفتم : محال است
گفت : تو بگو، عشق... راه خودش را باز میکند
و من این روزها را به پدرت مدیون هستم🌹

میدانم که نمیخواند
میدانم که نمیخوانی
اما من... امشب خواستم از تو بنویسم
شاید... کسی دعایم کرد.. دعایش به عرش آسمان رسید...  و مستجاب شد
شاید هم زلزله ای به درونت انداخت.. قبل از آنکه دیر شود
قبل از آنکه اردی... بهشت.. برود
قبل از آنکه ماه قاصدکها تمام شود
تو... با آن دل بزرگ و مهربانت... بیایی و مرا در آغوش بگیری
مثل دیشب.. در خوابم...
پنجره را میبندم، چه کسی از فردای من و تو خبر دارد؟
شاید باز هم باران ببارد، و درخت های نحیف باغچه یمان بوی خوش باران زده را به پنجره اتاقم بفرستند و باز هم بشود مهمان ناخوانده
شاید.. فردا هم تا چشم باز کردم یک قاصدک را ببینم و از شوق، داد بزنم و مثل امروز آرزو کنم و به سمت تو بفرستمش

.

کاش اردی... بهشت... تمام نشود.
یا حق
به قلم الهه فاخته
اردیبهشت 00 سالِ او

الهه فاخته بازدید : 123 جمعه 27 ارديبهشت 1398 نظرات ()

 

دلنوشته عاشقانه برای تو 

به قلم الهه فاخته

 

تنهایی هم مرا قوی کرد هم تو را !

تنهایی مرا آب دادن به یک گل , حرف زدنهای عزیزانم , خرید کردن و نوشتن و خیلی چیزهای دیگر پر میکند 

من .. تو را برای تنهایی خویش نمیخواهم !

من ... تو را میخواهم تا کنارم باشی و سختیها آسانتر شوند , 

خنده هایم دلچسب تر شوند 

و شادیهایم را با تو دوچندان حس کنم

نه ای جاااان خیابانی به من میچسبد و نه عشوه های خیابانی به تو ! 

چون هر دو اصیل زاده هستیم

زندگی با تو جان دوباره میگیرد .

 

دلم میخواهد روزی صدبار تو را بغل کنم و صدای نفست , صدای تپش قلبت و زمزمه هایت مرا به بهشت خدا ببرد ! 

آنگاه غصه هایم رنگ میبازند !

 

من تو را میخواهم !

من تو را عاشقانه میخوانم !

من تو را برای لبخندهایم , برای نگاهم , برای نفس کشیدنم میخواهم 

من تو را یاری میدانم که قدرت یاوری ام دارد , من به این قدرت تو مینازم !

 

گمان نکن هرگز باور نکن, تو را برای تنهایی خواسته ام !  نه ... !

من تو را برای بودن کنارم 

برای یار بودن 

میخواهم 

 • یا حق 
 • نویسنده الهه فاخته
 • دلنوشته عاشقانه شماره 45
 • دکلمه عاشقانه در ادامه مطلب 
الهه فاخته بازدید : 69 جمعه 27 ارديبهشت 1398 نظرات ()

نامه عاشقانه شماره 44

 

بــیــا بــالــهــایــمــان را بــاز کــنــیــم و در گــردبــاد بــهــارے ایــن روزهــا پــرواز کــنــیــمــ.

مــن و تــو زیــبــاتــریــن قــصــه عــاشــقــانــه دنــیــا را در جــهــان ثــبــت خــواهــیــم کــرد 

 

ایــن روزهــا جــوانــه زدن هــا شــبــیــه نــگــاه اول مــن اســت تــو را ... تــو را نــمــیــدانــم ولــے .. ایــن نــگــاه مــن اســت کــه جــان گــرفــتــه اســت و تـو را لــمــس مــیــکــنــد.

آرے ایــن چــشــمــان مــن اســت کــه وراے زبــان بــه حــرف آمــده و تــو را ســتــایــش مــے کــنــد ❤

ایــمــان دارم روزے عــشــق در وجــود مــن و تــو چــنــان مــتــبــلــور خــواهــد شــد کــه بــالــاے ســنــگ قــبــرمــان مــیــنــویــســنــد : نــاشــران عــشــق زمــیــنــے بــدرود!

 

ایــن روزهــا دلــم پــرواز و در اوج مــانــدن مــیــخــواهــد بــا تــو! دلــم لــذت بــے پــایــان مــیــخــواهــد ! لــذتــے از عــشــقــ، زیــبــایــیــ،ســلــامــتــے و خــنــدیــدن ...

دســتــهــایــم را بــگــیــر در امــتــداد تــو اوج خــواهــم گــرفــت .. و خــواهــم درخــشــیــد ❤

 

 

 • نویسنده الهه فاخته
 • نامه عاشقانه شماره 44
 • ســوم فــروردیــن ۱۳۹۸
الهه فاخته بازدید : 131 جمعه 27 ارديبهشت 1398 نظرات ()

 تو کنارم باشی حال من خوب است 

 این نامه عاشقانه را تقدیم میکنم به تمامی مرد هایی که عاشقانه به همسرشان و عزیزانشان عشق میورزند 

میدانم که مردهای عاشق و خیلی خوب هم , بسیارند 

 

مرد من 

تو که باشی حالم خوب است 

تمام غم هایم به یکباره می رود با یکبار نگاه تو به چشمهایم ♥

 

سرم را روی سینه ات میگذارم و تپش قلبت زمزمه بهشت را برایم تکرار میکند.

تو که کنارم باشی حال من خوب است


تکیه گاهم , مرد مهربانم تو که هستی تمام لحظاتم پر از لذت و شادیست !

تو که باشی,غم هایم مهمان خجالتی اند که زود می روند .

اسم تو آرامش جانم,صدایت معجون خستگیهایم ,

   دست هایت ... بوی خدا را می دهد ♥


مرد من , مرد مقتدر و مهربان من

کنارم باش,سلامت بمان و تنهایم نگذار 

  تو کنارم باشی حال من خوب است 


من به عشق تو نیازمندم ♥

روزت مبارک مرد من 

 

 • نویسنده الهه فاخته
 • نامه های عاشقانه الهه فاخته
 • روزهــاے پــایــانــے اســفــنــدمــاه ۱۳۹۷
 •  تو کنارم باشی حال من خوب است 

 

 

الهه فاخته بازدید : 70 جمعه 27 ارديبهشت 1398 نظرات ()

امشب هوس شراب کرده ام

پر می کنم جامم را

به سلامتی چشمهایت که ماوای دل بی قرارم شده است

اما ...

مستی من از شراب نیست

این دل توست که رخنه کرده است در چشمهایت و این چشمهای تو ... این چشمهای تو مرا امشب مستِ مست کرده است ....

 

امشب بیشتر از هر لحظه حس می کنم چقدر به آغوش تو نیاز دارم

کاش می شد هر لحظه کنارم بودی اما تو خدا نیستی !

یار من, مهربان من ... دلم ... شراب از جام چشمهای تو را می خواهد تا مرا به اوج لذت عشق برسانی و این دل ... این بی قرار آرام بگیرد .

امشب دلتنگ ترین شب زندگیم را می گذرانم . ..

سه روز مانده سال 1398

 

 

 • نویسنده الهه فاخته
 • نامه عاشقانه شماره 42
الهه فاخته بازدید : 96 سه شنبه 24 ارديبهشت 1398 نظرات ()

نامه عاشقانه شماره 41

 

تو که هستی 

ناخن هایم را سوهان میزنم، لاک میزنم ، موهایم را پریشان میکنم ، رژ لب میزنم ... جلوی آینه می ایستم ، و ... می رقصم!

چه فرقی می کند الان یا ساعتی دیگر! وقتی هروقت که بخواهم میتوانم صدایت را بشنوم❤

 

تو که باشی حالم خوب است ! تو که باشی هر لحظه با تو بودن خوب است 

انگار که پایان عمرم اکنون است به لذت دیدنت حریص می شوم ، چشم از تو و یادت بر نمیدارم انگار همین الان..آری همین الان وحی رسیده که پایان عمرم رسیده است و لحظه لحظه باتو بودن را از دست نمیدهم.

من تو را دوست دارم و گاهی با اینکه هستی دلم برای زمزمه هایت و نفست تنگ میشود.. قلبم به شدت می تپد و نبودنت در لحظه مرا به آغوش خدا می رساند!

عشق شاید همان قدرتیست که خدا میخواهد با آن بی نهایتی خود و بودن مستمرش در هر لحظه را ثابت کند! آری عشق بی نهایت اوست ، برایش شریک نخواهم گرفت اما ... من امشب بدجور دلم برای نفس نفس زدنت و زمزمه هایت تنگ شده است ❤

میان شلوغی روزمرگی هایم ، میان آرزوها و رویاها و تلاشها و خستگیهایم این حضور شفاف توست که ناگهانی می آید و دلم برایت پررررر می زند تا انتهای افق!

 

جان من! 

کمی بیشتر با من بمان تا تو را تلاوت کنم ❤ آخر چه کنم از یادم نمی روی ... قلبم را بدون صدایت چگونه آرام کنم؟!

 

یا حق

 • الهه فاخته
 • اسفند ۱۳۹۷
 • به قلم الهه فاخته
الهه فاخته بازدید : 140 یکشنبه 22 ارديبهشت 1398 نظرات ()

دلنوشته عاشقانه شماره 40

 

دیشب وجودت پر از خواستن من بود، ایمان دارم دیشب قسمتی از حال بهشت بود

حال من خوب است، حال من با تو خوب است 

گرمای دستانت بر دستان من جوانه زد میدانم که بزرگ خواهد شد و آن هنگام که چون نهالی شود دستانم معجزه خواهد کرد از این تکرار!

زمزمه های عاشقانه تو مرا مدهوش کرد و مست .. غم چیست؟ درد چیست ؟ وای چقدر حالم خوب است

دستهایم را رها دوباره بگیر ، و مثل دیشب نگاهم کن... من می رقصم و می چرخم و در پیچ و تاب زلف سیاه خویش از دروازه ملکوت هم میگذرم 

 

عاشقانه های نگاهت ، تپش قلبی که بخاطر من تندتر می زند ، و دست های گرمِ مردانه ات ، روح مرا به رقص وامیدارد ..

رقصی با ملودی عاشقانه ای که از تو دیدم❤

و چون گل سرخی میشکفم❤

 

وقتی عاشق میشوی، جانشینی تو را در زمین باید تبریک گفت ❤

صدایم کن، وباز هم مرا بخواه تا تمام بهشت را به نامت بزنم 

آنچنان محو آرامش و شادی خواهی شد که تصورش راهم نکرده ای.

خدا هوای مرا دارد

خدای هوای قلب عاشق من را دارد

خدا صدای مرا میشنود

بهشت خدا را به نامت میزنم

دستهایم را بارها بگیر تا بذر معجزه جان بگیرد !

من به معجزه عشق ایمان دارم❤

یا حق

 • بهمن ۱۳۹۷
 • الهه فاخته

 

پ.ن: خدایا عاشقای واقعی رو به هم برسون ❤ الهی آمین ❤

الهه فاخته بازدید : 86 یکشنبه 22 ارديبهشت 1398 نظرات ()

دلنوشته عاشقانه شماره 39

 

لب هایم گرمی لب هایت را لمس میکند و انگاه نوری میان سینه من با تو می درخشد چیزی به درون قلبم می خزد و من خود را عاشق تو میبینم!

دوستت دارم و این زندگی من با توست که سرشار از عشق است❤

دوستت دارم و حال دلم را خدا میفهمد و این خوشبختیست!

 

تا آخرین نفس در کنارت خواهم ماند دستهایم را رها نکن تا روشنی درونمان ، مارا به سعادت برساند ❤

 

حالم خوب است!

حال دلم با تو خوب است

مرا ببوس💋

 

یا حق

بهمن ۱۳۹۷

الهه فاخته

الهه فاخته بازدید : 90 سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 نظرات ()

دلنوشته عاشقانه شماره 38

 

با غم هایم میمیرم

اما

همین که نگاهم میکنی دوباره زاده میشوم 

 

چیزی درون توست که به من جان دوباره میبخشد.

ریشه هایم خواهد خشکید انگاه که نگاهت را از من بگیری!

 

درک من آسان نیست

چیزی درون من شعله ور است که گاهی با فوت بی مهری ات گُر می گیرد ، و این خفقان مرا تا مرز جنون و مرگ می رساند

نه از تنهایی می ترسم نه از مرگ ولی دلتنگی، مرا به برزخی پر پیچ و خم می اندازد.

 

نگاهت را از من نگیر

میشکنم ، بی نگاه تو می میرم اما دیگر زنده نمیشوم 

آری، بی تو هرگز زنده نخواهم بود!

 

یا حق

 • الهه فاخته
 • بهمن ماه ۱۳۹۷

 

دانلود دکلمه عاشقانه شماره 38

الهه فاخته بازدید : 81 سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 نظرات ()

دل نوشته عاشقانه 37

 

به من نگاه کن یارم ، یار زیبای من تا تمام عشق خود را نثارت کنم

 

نسیم میشوم ، صورتت را نوازش میکنم

باران میشوم ، تو را غرق در بوسه میکنم

خورشید میشوم ، تو را در گرمای عشقم شاد میکنم

نگاه کنی برایت تمام میشوم و از عشق دوباره زاده میشوم

پای سجاده عاشقی هایم با خداوند، اسم تو را میبرم ، خداهم دوستت دارد لبخند میزند و مرا میبوسد و این بوسه عشق از خالق مرا بسوی عاشقانه های دل تو سوق میدهد.

 

با چشمان خرم خویش بر من بنگر تو را میبینم و در اوج غم دوباره زنده میشوم .. تو را غرق عشقی خواهم کرد که تمام غم هایت از دل برود.

تو فقط مرا باور کن 

 

تو را آنگونه خواهم بوسید که مرده را زنده خواهد کرد .

عشق من از عمق دل  است .آری هدیه خداوند است .این چشمه جوشان برای تو ❤

یاحق

الهه فاخته

۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

الهه فاخته بازدید : 81 سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 نظرات ()

نامه عاشقانه شماره 36

 

به چشم های تو که نگاه میکنم انگار واژه زندگی جان میگیرد 

چون کبوتری بال در میاورد

پرواز میکند ،به شانه هایم می نشیند  و مرا با خود میبرد به رویایی شیرین که در آن هیچ غمی نیست که معنا بیابد!

 

ای یار ! گاهی به چشمهای دلم نگاه کن و ببین دیدگانت مرا چگونه عاشق کرده است که این چنین دلتنگم.

آه دوباره بیا و به بوسه هایم جانی دوباره ببخش!

من تو را میخواهم و این عیب نیست

آری من ... تو را ... میخواهم ❤

یا حق

الهه فاخته

آذر 1397

الهه فاخته بازدید : 88 یکشنبه 08 ارديبهشت 1398 نظرات ()

باز باران زد و یاد تو روح مرا لرزاند

چون سرمای پاییز ، هم سردی و هم دلچسب!

 

سالهاست که دیگر ناله نمیکنم

گاه که غم به سراغم می آید ، کنار پنجره می ایستم، قهوه داغی در دست و یاد خاطرات شیرینت تمام غم مرا یکباره پوچ میکند

میخندم به قدرت عشق که چگونه هر غمی را پوچ میکند!

 

کنار تو بودن مرا از هر گلایه ای خالی میکند

لحظات ارزشمند کنار تو بودن را از دست نمی دهم

کسی چه میداند

شاید امشب باز خوابی دیدم که عمرم پایان یافته و فردایی برایم رقم نخورد!

من همین لحظه آری همین اکنون با تو بودن را از دست نخواهم داد❤

یا حق

 

نامه عاشقانه 35

الهه فاخته

۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

روز بارانی

 

ترجمه قسمتی ,  انگلیسی عاشقانه شماره 35  را در ادامه مطلب بخوانید عزیزانم ♥

elahe_fakhteh بازدید : 166 شنبه 31 فروردين 1398 نظرات ()

دلم میخواهد بعضی از روزها را بگذارم فقط برای نگاه کردنت!

مثلا چهارشنبه ها ! 

زودتر برخیزم ، تو را در خواب ناز ببینم ، بیدار شدنت را ببینم

کنار تختت بنشینم دستهایت را بگیرم نگاهت کنم نگاهت کنم نگاهت کنم ....

و تا شب فقط کنارت بنشینم و نگاهت کنم و بگویم : تو فقط حرف بزن! من میشنوم جانم ای جانم ای جااان !

وااای خدایا تو چه صبری داری !

عاشق بنده هایت هستی و تو را گاهی نمیبینند که نمیبینند !

 

راستش روزهاییکه کنارم نیستی به شدت دلتنگت می شوم. میدانم باید گاهی تو را به حال خودت رها کنم اما راستش برای من تمام حال من تو هستی! حتی اگر کنار تو به فکر روم باز تو در فکرم هستی!

راستش در دلم از خدایم یک عشق واقعی خواستم و پریان اسم تو را در گوشم زمزمه کردند

و واقعا حالم دست خودم نیست

وقتی نیستی حالم خراب است، چشمهایم پر اشک .. دلتنگت می شوم !

آری حالم دست خودم نیست

تنهایم نگذار!

 سینه تو، آرامش ابدی پلک های من است وقتی تکیه گاه موهایم می شود!

آه، دلتنگی واژه پیچیده ایست که با حضورت در حضورت حل می شود.

مرا با این دلتنگی های وقت و بی وقت تنها نگذار !

 

الهه فاخته 

۴ مهرماه ۱۳۹۷

دانلود دکلمه عاشقانه شماره ۳۴

 

 

یا حق

elahe_fakhteh بازدید : 81 شنبه 31 فروردين 1398 نظرات ()

عشق من حواسم هست یعنی از روزی که عاشقت شدم حواسم هست ، به خنده هایم، عشوه هایم، نگاه هایم

خاص بودن عنصر وجود من است ، حاصل تحمل روزهای سخت زندگیم! و این خاص بودن خیلی هارا عاشق میکند

اما

عشق من حواسم هست

برای خود قوانینی گذاشته ام

مثلا دلبری هایم فقط برای توست

برای کسی ناز نمیکنم، حسم را فرو میبلعم و به تو میرسم و فوران می کند

عشق من حواسم هست ، به تو به وقتت به کارت ، به شلوغی احوالت اما چه کنم عاشقم دلتنگم 

تمام نازهایم را، عشوه هایم را، دلبریهایم را، زبان ریختنم را برای تو میگذارم و تو چقدر این روزها مشغولی!

راستش کلی حرف برای گفتن دارم

اما

میبینمت ، همینکه تورا در آغوش میگیرم یادم میرود تمام خواستنم را و آن لحظه فقط تو خواستنم میشوی.

مثل ارزوهایی که دارم و صدای خدا میگوید چه میخواهی و من سکوت میکنم تا دوباره تکرار کند و آن لحظه صدای خدا ، مرا بی نیاز از هر آرزویی میکند!

آری تو نیز تنها با آغوشت تمام دلخوریهایم و تمام خواسته هایم را محو میکنی!

 

عشق من حواسم هست، فقط به تو نگاه میکنم❤

یا حق

الهه فاخته 

بامداد ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷

نامه عاشقانه 33

elahe_fakhteh بازدید : 80 شنبه 31 فروردين 1398 نظرات ()

میدانم به من فکر میکنی

ذره ذره وجودم حست میکند❤

ذره ذره روحم میبیندت❤

 

گاهی که دلتنگت میشوم صدایت میکنم. باور کن صدایت را میشنوم .جانم گفتنت را . و حس میکنم آنگاه ، نوازش موهایم را با دستهای مردانه ات و چه چیز میتواند عمق روح یک عاشق را به آرامش و لذت بی نهایت برساند جز معشوق؟!

 

آه این روزها چقدر برایت دلتنگم ، در همین نزدیکی ها چه قدر دور هستی!

عزیزتر از جانم هستی 

تنهایم نگذار

شانه های مردانه ات را از من نگیر

میخشکد لطافت دخترانه ام

و تنهایم نگذار ..نه برای تنهایی ام بل برای آرامش متداوم جانم🌷 

 

کنار تو بودن ، اوج لذت دنیاست و این شاید خوشبختیست.

آری با تو خوشبختم

کنارم بمان ❤

 

الهه فاخته

نامه عاشقانه 32

جمعه ۲۳ شهریور  ۱۳۹۷

یا حق

elahe_fakhteh بازدید : 88 شنبه 31 فروردين 1398 نظرات ()

چیزی که تو را جادوی من کرده است

عشق است

تو اگر رهایم کنی یا با من بمانی!

تو اگر قلبم را بشکنی یا مرا ببوسی!

تو اگر نگاهم کنی یا نگاهت را از من بگیری!

تو اگر بمانی یا بروی!

عشق در من کم نمیشود

و این لطف خداست که درونم را به عشق زینت داده است تا به هر که خواستم ببخشم❤

با من نجنگ من بالاترین قدرت را دارم

عشق ! آری من در درونم عشق دارم 

 

الهه فاخته ❤

#نامه_عاشقانه_۳۱

۱۷ شهریور ۱۳۹۷ 

یا حق

elahe_fakhteh بازدید : 80 شنبه 31 فروردين 1398 نظرات ()

آنگاه که من در آغوش تو باشم،

سرم را روی سینه ات بگذارم  و تو نیز دستهایت را به دور کمرم حلقه بزنی 

اگر تمام دنیا بگویند فاحشه است، اشتباه است

خدا ، آری خدا لبخند میزند به خواستنی که عمیقا واقعی و دوطرفه است!

این خواستن به دیگران بی ربط و به تو مربوط است! که آیا به خواستن خالصانه ام پوزخند میزنی یا از ته دل میپذیری ؟! 

من دلم میگوید : بی خیال حرف هایی که به آنی می آیند و زمان بعدها از صفحه روزگار پاکشان می کند.

 

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

الهه فاخته

عاشقانه شماره 30

یا حق

elahe_fakhteh بازدید : 73 شنبه 31 فروردين 1398 نظرات ()

گاهی دلم روشن می شود ، امیدی در دلم می غلتد که شاید امروز تو به من چیزی خواهی گفت .

شاید امروز تو هم درد و دل خواهی کرد.

شاید .... اما راستش گاهی شایدها نا ممکن است.

گران شدن شیر برایت مسئله ای دردآور نیست 

همانطور که شایسته عشق هستی شایسته فقر نیستی و این فقر چنان زندگیم را به اوج و فرود رسانده است که موسیقی زندگیم در دل هر انسانی می نشیند! 

 

شاید از تو باید دردهایی دیگر بشنوم! مثلا درد بی معرفتی، درد رفیق ناتو ! 

اما راستش اینها همش یک فکر است . راستش اگر تو را ببینم از تلخی نمی گویم یعنی فرصت لحظات خوش را از خود نمی گیرم.

 

راستش گاهی اوقات فرشته ای به من میگوید اگر همین الان خدا بخواهد آرزویی بخواهی تا برآورده کند چیست ؟ کمی به فکر می روم و میگویم من غرق در دیدن خالق میشوم حتی یک لحظه را نمیخواهم از دست دهم .راستش این لحظه خواسته های بزرگم کوچک و خنده دار می شود.

 

 

راستش هدف دارم، زندگی دارم، از خنکی کولر لذت میبرم وقتی سالیان سال در گرمای تابستان با بطری یخ زیر بالشم ، میخوابیدم.

لذت میبرم از دو لقمه نهار چون فرودش ماه ها نان و هندوانه بوده است.

راستش لذت میبرم از گرمای بخاری در زمستان چون شب های سرد برفی را با پالتویی میخوابیدم که صبح چشمهایم به هم چسبیده بود .اشک هایم یخ زده بود.

 

و اکنون چنان بی نیاز و ثروتمند هستم . آنقدر ثروتمند که برای دولقمه نان شاکر !

 

اما شاید تو هیچ کدام از اینها را درک نکنی.شاید هرگز تجربه نکنی و به حرفهایم بخندی

باشد از زخم هایم نمیگویم و تو فقط خدایا شکرت را از زبانم میشنوی بارها و بارها و بارها!

 

گاهی تو را در خیال می آورم به رویای تلخم که چون قهرمانش آرامم میکنی.

راستش همیشه درد هست همیشه مشکل هست اما تو باش ! تو باش تا آرامش زخم هایم باشی . نمیگویم از دردهایم نمیگویم 

فقط باش تا تو را وقت و بی وقت در آغوش بگیرم 

بودنت برای من کافیست! 

آنقدر قوی هستم که نه کلامی از تو میخواهم و نه کمکی فقط باش ، بودنت حمایت است 

لبخندت آرامش است 

نفست حیات من است 

و تپش قلبت قدرتی برای زندگی کردنم!

بخدا قدر بودنت را میدانم چون نبودن ها را چشیده ام.

 

 • ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
 • الهه فاخته
 • نامه عاشقانه 29
 • یا حق
دکلمه های جدید الهه فاخته
 1. متن دوستم داشته باش , دوستت دارم  .... متن .... دکلمه
 2. شعر بازیگر بازی کن .... متن شعر .... دکلمه

تعداد صفحات : 3

الهه فاخته
Profile Pic

 

سلام به سایت رسمی الهه فاخته خوش آمدید

در این سایت شعرها , دلنوشته ها , کتاب ها , دکلمه ها و اشعار الهه فاخته رسانه می شود .

 

 الهه فاخته  ( مستعار ) متولد 1366 شاعر معاصر و نویسنده , دکلمه خوان ,استاد  و داور رسمی تکواندو و کیک بوکسینگ است.

 

 

می خواهم پرواز کنم چون پرنده ای آزاد رها و اوج بگیرم تمام شاعرانگی من در حس مشترک است حسی بین قلب من و تو من به پرواز ایمان دارم یا حق !

 

 

پینوشت : زندگی آنقدر ها هم پیچیده نیست که دنبال دلیلش بگردیم .

شاد بودن , عاشق بودن و حال خوب داشتن و درستکار بودن شاید نتیجه سختی هایی باشد که هر انسانی در زندگی خود خواهد داشت تا بالاخره به آن خواهد رسید .

یا حق 

الهه فاخته

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟